Om Terapi

Individuel terapi

Man kan vælge at opsøge en psykolog eller psykoterapeut af flere grunde:

 • Når man står i en vanskelig og uoverskuelig livssituation, hvor man kommer i kontakt med følelser, tanker og reaktioner, som kan være både ukendte og overvældende, og hvor man kan opleve en følelse af magtesløshed og handlingslammelse.
 • Når man har brug for at finde løsninger på problemer, som man har kæmpet med gennem længere tid.
 •  Når man er nysgerrig på sig selv som et led i en personlig udvikling.
 • Relationsproblemer. Vanskeligheder i det personlige liv vil ofte manifestere sig i de relationer man har. Nogle mennesker oplever tilbagevendende problemer i relation til deres partner/familie. Andre i venskaber og/eller i arbejdssammenhænge. Vanskelighederne kan være af forskellig art: En følelse af at være udenfor eller ensom; en oplevelse af ikke at kunne manifestere sig; vanskeligheder ved at sætte grænser overfor andre mennesker; ofte at ende i konflikter med konkrete personer/en bestemt type mennesker. De relationer, vi indgår i, vil ofte afspejle de tilknytningsnønstre, der har karakteriseret vores opvækst. Gennem terapien har man mulighed for at bryde vaner og tillærte mønstre, for derigennem at udvikle konstruktive og mere tilfredsstillende måder at relatere sig til andre mennesker på.  Når man vælger at gå i psykoterapi taler man med en person, der forholder sig professionelt til problemstillingerne. Kvaliteten af kontakten mellem terapeuten, og den der søger terapi, er et vigtigt element for terapien, og er en ligeså væsentlig del af forløbet som den terapeutiske metode. Det er generelt svært at sige noget om varigheden af individuel terapi, der kan variere fra ganske få timer til et længere forløb. Varigheden tilrettelægges ud fra den enkeltes problemstilling, behov og livsomstændigheder.

Parterapi

Terapi til par kan være hjælpsomt, hvis der er opstået kriser i forholdet eller hvis kommunikationen og kontakten fungerer dårligt.

Problemer i forholdet kan skyldes mange ting f.eks.:

 • Tilbagevendende konflikter/skænderier
 • Utroskab
 • Manglende tillid
 • Lav grad af tryghed
 • Uenighed om f.eks. økonomi, børneopdragelse, forpligtelser m.m.
 • Arbejdspres
 • Sygdom
 • Psykisk eller fysisk magtanvendelse

Terapeuten kan hjælpe parterne med at lytte til hinanden, for bedre at kunne forstå den anden. Fejltolkninger og uudtalte forventninger er ofte medårsag til skuffelser og misforståelser parterne imellem.